Kalite Politikamız

Assurance - Assistance & Medical Services  • Güvenilir çalışma ve hizmet alanı
  • Hakkaniyetli bir sağlık hizmeti
  • Takım ruhuna sahip bir çalışma ortamı
  • Hasta ve çalışan haklarına saygılı
  • Tibbi etik kurallara bağlılık
  • Verimli, etkili etkin ve sürekli bir sağlık hizmet sunumu
  • Yeniliklere açıklık
Loader